HÌNH ẢNH LƯỚI CÔNG TRÌNH

Cùng dệt lưới Ninh Phúc xem lại những hình ảnh ghi lại được từ thực tế sản xuất, thực tế hàng hóa, thực tế tại công trình nhé.

“Khoác lưới cho công trình”

Lưới màu xám

Công trình sử dụng lưới bao che màu xám
Công trình sử dụng lưới bao che màu xám

 

Lưới Green

Công trình sử dụng lưới bao che Green
Công trình sử dụng lưới bao che Green

Lưới DarkBlue

Công trình sử dụng lưới bao che DarkBlue
Công trình sử dụng lưới bao che DarkBlue

Giao lưới cùng Ninh Phúc

Giao lưới bao che màu xanh
Giao lưới bao che màu xanh
Công việc lên lưới hàng ngày
Công việc lên lưới hàng ngày
Giao lưới bằng xe bán tải để kịp tiến độ công trình
Giao lưới bằng xe bán tải để kịp tiến độ công trình
READ  KỸ THUẬT THI CÔNG LƯỚI ĐỂ ĐẠT ĐÚNG KÍCH THƯỚC KHỔ LƯỚI