Lưới dù trắng

Lưới dù cứu sinh

Kích thước:  Theo yêu cầu

Chất liệu: Dù tổng hợp

Màu sắc: Trắng